• Fondadministration och andelsägarservice för kapitalförvaltare i Norden och Baltikum för fonder baserade i Sverige och Baltikum.