Swedbank Management Company S.A. är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ) och är ett auktoriserat fondbolag som lyder under kapitel 15 av Luxemburgs lag från 17 december 2010 för investeringsfonder (UCITS).

Bolaget är också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) under Luxemburgs lag från 12 juli 2013 om förvaltare av alternativa investeringsfonder.