Swedbank hakkında

Senior and child working in the greenhouse

Swedbank, kökeni İsveçli tasarruf bankalarının sağlam tarihinden gelen, modern bir bankadır. 7,3 milyon civarı bireysel, 547.000 civarı da kurumsal müşteriye sahibiz.  

Bu, bizi İsveç'te en çok müşterisi olan ve aynı zamanda Estonya, Letonya ve Litvanya'da da lider konumdaki banka haline getirmektedir.

Önde gelen bir banka olarak, finansal sistemin önemli bir parçasıyız ve etkin olduğumuz yerel topluluklarda önemli bir rol oynamaktayız. Sadece müşterilerimiz için değil, genel olarak toplum için sağlam ve sürdürülebilir bir mali gelişmeye kendimizi adadık.

Kısaca geçmişimiz

Neredeyse 200 yıldır müşterilerimizin daha iyi bir gelecek için tasarruf yapmasına ve borç almasına yardımcı olmaktayız. Dünya değişiyor, biz de onunla birlikte değişiyoruz. Ancak, sorumlu bir bankaya duyulan ihtiyaç, 19. Yüzyılın başında olduğu gibi bugün de son derece büyük.
En önemli tarihler

Swedbank’in geçmişi hakkında İngilizce olarak daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
swedbank.com adresine gidin

Kurumsal sürdürülebilirlik

Swedbank, mali bir kuruluş olarak piyasanın ve toplumun diğer kısımlarının uzun vadeli güvenini korumak amacıyla sorumlu ve etik biçimde davranmalıdır. Banka, “Sosyal Sorumluluk İçeren Yatırımlar” amacıyla, etik bakış açısı konusunda uzmanlaşmış analistler tarafından düzenli olarak incelenmektedir.

Geniş topluluğumuz

Eğitim, gençlerde işsizlik ve start-up şirketler başta olmak üzere çeşitli sosyal meselelerle ilgileniyoruz. Bu alanlarda olumlu gelişme; toplumsal gelişme ve dolayısıyla bankamız için önemlidir.

Çevre

Bir banka olarak başarımızın, sosyal ve çevresel zorlukları karşılayan toplumcu bir anlayışa sahip olmamıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Müşteri hizmetleri, varlık yönetimi, kredi ve ürün geliştirmede olduğu gibi kendi faaliyetlerimizde de buna göre hareket ediyoruz. Paris Anlaşması ile uyumlu bir iklim değişikliği politikası yürütmekte ve BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini karşılamakta kararlıyız.

İnsan hakları

Çalışanlarımız, iş ilişkilerimiz ve tedarikçi taahhütlerimiz gibi faaliyetlerimizin tümünde insan haklarına saygı duyuyoruz. İş ilişkilerimizde, kararlarımızda ve stratejilerimizde insan haklarına yönelik riskleri değerlendirerek operasyonlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle doğrudan bağlantılı insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye ve azaltmaya çalışıyoruz.

Yolsuzlukla mücadele

Swedbank'ın yaptığı her şey açıklık, güven ve dürüstlük ile karakterize edilebilir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda her türlü yolsuzluğa karşı aktif bir tavır alır, şüpheli kara para aklama ve terör finansmanını tespit etmek ve bildirmek için büyük çaba harcarız. Banka, ödün vermez bir şekilde, yolsuzluk risklerini belirlemek ve anlamak için katı prosedürler uygulanmasını güvence altına alır.